Kierunek:
Chełmek Młyny
Dni robocze
 
Soboty
 
Niedziele i święta
 
Objaśnienia:
C
− kurs do: Chełmek Chrobrego Szkoła