Kierunek:
Płaza Górna Kościół
Dni robocze - szkolne
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Objaśnienia:
B
− kurs do: Bolęcin Szkoła