Kierunek:
Trzebinia Chechło
Dni robocze
 
Soboty
 
Niedziele i święta
 
Objaśnienia:
C
− kurs z pominięciem: Chrzanów Trzebińska
H
− kurs przez: Chrzanów ZUS >> Chrzanów Sienna