Kierunek:
Płoki Centrum
Dni robocze - szkolne
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej