Formularz wyszukiwania

Opłaty dodatkowe, manipulacyjne i opłata przewozowa

INFORMACJA
ws. wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu i roweru, wysokości opłaty manipulacyjnej oraz wysokości opłaty przewozowej w odniesieniu do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
(na podstawie Uchwały nr 20/XII/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 2 grudnia 2022 r. oraz art. 34a ust 2 ustawy Prawo przewozowe)

Wysokość opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej Wysokość opłaty przewozowej Tytuł opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej
300,00 zł 4,20 zł - w przypadku  biletu normalnego
2,10 zł - w przypadku  biletu ulgowego
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu, brak całkowitego wypełnienia biletu tygodniowego lub miesięcznego).
130,00 zł 4,20 zł - w przypadku  biletu normalnego
2,10 zł - w przypadku  biletu ulgowego
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu), jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
200,00 zł 2,10 zł Za przejazd z biletem ulgowym bez uprawnienia do ulgowego przejazdu.
90,00 zł 2,10 zł Za przejazd z biletem ulgowym bez uprawnienia do ulgowego przejazdu, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona  do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
60,00 zł 4,20 zł Za niezapłacenie należności za zabrany ze sobą do środka przewozu bagaż, rower albo za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, roweru oraz zwierząt.
300,00 zł - Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny oraz w związku z koniecznością dowozu pasażera na Policję lub interwencją Policji w pojeździe.
15,00 zł - Za brak dokumentu uprawniającego do ulgi, biletu tygodniowego lub miesięcznego w chwili kontroli, pod warunkiem okazania tego dokumentu lub biletu tygodniowego lub miesięcznego (zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli biletowej) w siedzibie ZKKM i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
15,00 zł - Za brak całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko) biletu tygodniowego lub miesięcznego w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis), pod warunkiem okazania w siedzibie ZKKM całkowicie wypełnionego biletu tygodniowego lub miesięcznego i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).