Formularz wyszukiwania

Uwagi i wnioski

Formularz kontaktowy

UWAGA
Wszelkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną zawierające zarówno w adresie jak i w treści słowa wulgarne oraz zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
Tylko dokładne wypełnienie każdego pola formularza odpowiednią treścią gwarantuje rozpatrzenie wniosku.

Termin załatwienia Odwołania/Wniosku/Skargi/: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia pisma do Związku.
W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa

* pola wymagane


Dane osoby składającej wniosek/skargęDane dotyczące zdarzenia


Data:
Godzina:


 
 
Nie udało się wysłać formularza.
Prosimy spróbować ponownie lub przesłać zgłoszenie pocztą e-mail na adres: formularze@zkkm.pl
Wprowadź wszystkie dane
Niewłaściwy format adresu email
Formularz nie został wysłany.
Strona używa zabezpieczenia antyspamowe, w związku z czym w szczególnych przypadkach, gdy Twoja przeglądarka ma nieodpowiednie ustawienia, formularz może nie zostać wysłany.
Prosimy przesłać zgłoszenie pocztą e-mail na adres: formularze@zkkm.pl
Formularz został wysłany