Formularz wyszukiwania

Ulga 50% - obowiązująca od 01.05.2016 roku

Załącznik numer 2
do Uchwały Nr 6/III/2016 z dnia 16 marca 2016r.


Wykaz osób i dokumentów uprawniających do 50% ulgi przy korzystaniu z przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie:

  1. Dzieci po ukończeniu 4 roku życia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie oświadczenia opiekuna towarzyszącego dziecku w podróży.
  2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
  3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez szkołę ponadgimnazjalną do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 20 lat.
  4. Uczniowie szkół policealnych, na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego
    i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez szkołę policealną do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 23 lata.
  5. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, słuchacze kolegiów, uczelni polskich i zagranicznych, na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich.
  6. Mężczyźni powyżej 65 roku życia, kobiety powyżej 60 roku życia na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie i datę urodzenia.
  7. Kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia, na podstawie biletu jednorazowego, tygodniowego i miesięcznego 50% ulgi – na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wraz z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie.
pobierz plik pdf: Załącznik numer 2 do Uchwały Nr 6/III/2016 z dnia 16 marca 2016r. - rozmiar pliku: 138.4 KB otwiera się w nowym oknie
pdf | 138.4 KB

Wykaz osób i dokumentów uprawniających do 50% ulgi przy korzystaniu z przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie