Formularz wyszukiwania

O nas

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" powstał latem 1991 roku z inicjatywy czterech Sąsiadujących gmin byłego województwa katowickiego: Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini i Libiąża.

Dnia 03 Lipca 1991 roku ZK"KM" został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów pod numerem 18. Związek posiada osobowość prawną.

Od 1 stycznia 2000 roku Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" działa w formie organizacyjnej trzech gmin: Chrzanowa, Trzebini i Libiąża.

Schemat organizacyjny Biura Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie