WYJĄTKI od zasad zawartych w cenniku opłat za przejazdy środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie

Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie określa następujące wyjątki od zasad przedstawionych w cenniku opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów jednorazowych oraz biletów miesięcznych i tygodniowych (Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 16 marca 2016 roku):

 1. Przejazd linią „A” po terenie Gminy Chełmek oraz Libiąż traktowany jest jako przejazd po terenie jednej Gminy.
 2. Na trasie Chrzanów – Zagórze – Libiąż przejazd linią 38 poza obszar jednej gminy traktowany jest jako przejazd po terenie dwóch Gmin.
 3. Dla pasażerów jadących z Chrzanowa w kierunku Trzebini przez VALEO przystankiem strefowym jest przystanek „Chrzanów Valeo”.
 4. Dla pasażerów jadących z Chrzanowa w kierunku Trzebini przez wiadukt nad A4 przystankiem strefowym jest przystanek „Chrzanów Trzebińska”.
 5. Dla pasażerów jadących z Trzebini w kierunku Chrzanowa przez VALEO przystankiem strefowym jest przystanek „Trzebinia ul. Długa”.
 6. Dla pasażerów jadących z Trzebini w kierunku Chrzanowa przez wiadukt nad A4 przystankiem strefowym jest przystanek „Trzebinia Bereska”.
 7. Pasażerowie wsiadający na przystanku Góry Luszowskie w kierunku Chrzanowa korzystają z biletu po terenie jednej Gminy – CHRZANÓW (dot. również powrotu).
 8. Pasażerowie wsiadający na przystanku Góry Luszowskie w kierunku Trzebini korzystają z biletu po terenie jednej Gminy – Trzebinia (dot. również powrotu).
 9. Pasażerowie poruszający się linią „8” lub „25” kończące kurs na przystanku „Chełmek Młyny”, mogą kontynuować przejazd  do przystanku „Chełmek Chrobrego” na podstawie jednego, wcześniej skasowanego odpowiedniego biletu.
 10. Dla kursów linii 42 kończących się w Płokach lub Czyżówce, które mają postój krótszy niż 20 minut dopuszcza się przejazd pasażera na jednym bilecie.
 11. Pasażerwie poruszający sie linią 15 na kursach kończących się na przystanku Psary Centrum mogą kontynuować przejazd na kursie powrotnym do przystanku Młoszowa Wzgórze II na podstawie jednego wcześniej skasowanego odpowiedniego biletu - dotyczy kursów, które jadąc do Psar pomijają obsługę Wzgórza.