Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”

2 marca 2021

Część 1: wstęp i prezentacja ekspercka mec. Jędrzeja Klatki

Slajdy z prezentacji mec. Jędrzeja Klatki - kliknij aby pobraćCzęść 2: debata bezpośrednia z udziałem:

  • Przewodniczącego Zgromadzenia ZKKM, Burmistrza Miasta Trzebini Jarosława Okoczuka,
  • Członka Zgromadzenia ZKKM, Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka,
  • Prezesa Zarządu Transgór S.A. Zbigniewa Gruszki,
  • Przewodniczącego Zarządu ZKKM Marka DyszyCzęść 3: wypowiedzi publicznościDebatę moderował mec. Jędrzej Klatka – Członek Komisji Regionalnej Izby Gospodarczej ds. Metropolitalnego Transportu Publicznego, ekspert Rady Europy, ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie prawa ochrony środowiska.