Formularz wyszukiwania

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail iod@zkkm.pl, tel. 32 627 61 38 wew.15
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera RODO.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania.