Utrudnienia w realizacji przewozów na linii 10, 41, 42, L od dnia 04.03.2024 r.

28 lutego 2024

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem od dnia 4 marca 2024 r. prac budowlanych w ramach wykonania zadania „Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w m. Trzebinia” mogą wystąpić utrudnienia w realizacji przewozów na liniach Nr 10, 41, 42 oraz L wynikające z wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.