Formularz wyszukiwania

Zmiana rozkładu linii "A" i "B"

20 maja 2016
Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie informuje, iż od dnia 23.05.2016 wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy linii: „A” i „B”

Dotychczasowy kurs linii A o godz. 6:25 z przystanku Libiąż Cmentarz będzie realizowany przez linię B (w nowym rozkładzie jazdy odjazd o godzinie 6:24). W związku z czym kurs linii B o godz. 5:48 z przystanku Babice Mętków Mały będzie realizowany przez Kopalnia Janina, Budzowy, Kosówki, Jazdówka do Kopalnia Janina.

Osoby posiadające bilety miesięczne na linię "A" nadal będą mogły korzystać z przejazdów na obsługiwanym przez linię "B" kursie (od przystanku Libiąż Cmentarz)

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy.Przypominamy, iż od 01.05.2016 pasażer korzystający z biletu okresowego (tygodniowego TL1 lub miesięcznego ML1) na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii.