Formularz wyszukiwania

Zmiany w cenniku, przepisach porządkowych i wykazie ulg

12 kwietnia 2016
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.05.2016 roku:

Zostają wprowadzone następujące zmiany w cenniku, przepisach porządkowych i wykazie ulg:

Likwidacja biletu czasowego przesiadkowego – 10 min

Zmiana ceny biletu jednorazowego na przejazd po terenie jednej gminy (normalny z 2,50zł na 2,40zł, ulgowy z 1,25zł na 1,20zł).

Bilety zakupione u kierowcy z opłatą manipulacyjną będą biletami jednostronnego kasowania.

Zmiana ceny biletu karnetowego dziesięcioprzejazdowego po terenie jednej gminy (normalny z 25,00zł na 24,00zł, ulgowy z 12,50zł na 12,00zł).

Pasażer korzystający z biletu okresowego (tygodniowego TL1 lub miesięcznego ML1) na określona linię komunikacyjną jest upoważniony do przejazdów  po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii: np. na odcinku od Dworca ZK”KM” do Siennej można będzie jechać na wskazanych wyżej biletach następującymi liniami autobusami: 3, 8, 9, 17a i b, 25, 30, 31, 32a i b, 35, 38.

Będzie możliwe łączenie biletów okresowych i jednorazowych:

-          W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie dwóch Gmin (w tym jednej na którą ma ważny bilet), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.

-          W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZK „KM” (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na dwie Gminy.

-          W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na dwie Gminy i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZK „KM” (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.

Zostają zwiększone wymiary bagażu podlegającego opłacie taryfowej. Opłacie taryfowej podlega bagaż przekraczający swoją wielkością którykolwiek z wymiarów 70 cm x 45 cm x 45 cm. W przypadku walizki wymiar będzie liczony od podłoża (łącznie z kółkami) do górnej granicy walizki z pominięciem uchwytów i rączek.

Nie będzie pobierana opłata za przewóz psa za wyjątkiem sytuacji przewożenia go w transporterze , którego którykolwiek z wymiarów przekracza  70 cm x 45 cm x 45 cm.

 

UWAGA:

  • Do dnia 31.08.2016r.  wprowadza się możliwość zwrotu na zasadzie wymiany ze zwrotem różnicy ceny biletu jednorazowego po terenie jednej gminy za 2,50zł i 1,25zł oraz biletu karnetowego za 25,00zł i 12,50zł, co powinno nastąpić w punkcie dawnej kolektury biletowej na Dworcu ZK„KM” w Chrzanowie przy ul. Zielonej. Można też wykorzystać wyżej wymienione nominały bezterminowo, lecz bez możliwości zwrotu różnicy ceny.
  • Bilety 10-cio minutowe za 2,20zł i 1,10zł będzie można wykorzystać bezterminowo.

 

Cennik biletów jednorazowych obowiązujący od 01 maja 2016 roku

Cennik biletów okresowych obowiązujący od dnia 01.05.2016 roku

Opłaty dodatkowe, manipulacyjne i specjalne

Ulga 50% - obowiązująca od 01.05.2016 roku

Przejazdy bezpłatne - obowiązują od 01.05.2016 roku